V

i lose my voice when i look at you
can’t make a noise though i’m trying to
tell you all the right words
waiting on the right words
just another lovesick afternoon
black butterflies and déjà vu
hoping for the right words
waiting for the right words

black butterflies & déjà vu – The Maine

road to toast

next year, roast
year.
supposedly.
this year, first
year.
unfortunately.

celebrate under
the fire of your dreams.
as i write and
writhe in
the flames from
my teeth.

i don’t think i’m
enough, but i’m
always here

Dedlayn

Pebrero 9, 2017

Itinakda ng guro na ilista ang lahat ng aming nakikita sa loob at labas ng silid.
Ang panuto ay nakasulat sa pisara,
Madaling mabasa,
Ngunit mahirap intindihin
dahil sa ingay ng mga estudyante.

Ang aking paghahanap ay nagsimula sa pagsuot ng aking salamin.

Sa aking likod makikita ang mga pulang lobo na hugis puso,
Halos parang nagsilbing palatandaan kung kailan namin ipripresenta ang takdang ito,
At higit sa lahat, ang araw na iyon ang araw ng mga puso.

Sa aking kanan makikita ang dalawang pintuan na nakabukas,
Mula rito, idiniderekta ang aking mga mata patungo sa hagdanan.
Gusto ko nang umalis, ngunit hindi ako makakibo sa aking silya.
Dahil sa aking harapan, naroon siya.
Si crush,
Gumagamit ng cellphone,
nagpapalamig gamit ang pamaypay,
Tumitingin sa kaliwa-
sa mga kotse,
sa mga puno,
nakatulala,
habang ang projektor kung nasaan nakalagay ang takda
ay walang galang na bina-balewala.

Sa aking itaas makikita ang mga electric fan na sinusubukan palamigin ang napaka-init na silid.
Makikita rin dito ang ang Krus na nasa taas ng pisara.
Panginoon, tulungan niyo naman po ako sa pag-ibig na ‘to.

Pebrero 14, 2017

Nagawa ko na ang takda at handa na akong magpresenta.
Ngunit kay crush ay wala na akong napala.
Hindi ko na siya natanong,
kasi may nagtanong na pala sa kanyang iba.

Kaya pala ni isang beses hindi siya sa akin napatingin,
Kasi may nakita na siyang ibang lalaking mamahalin.

Misconceptions About the Omniscient Narrator

It is true that I know a lot,
But-truth be told-
I do not know everything.
Also, I am not invincible.

2001

,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,

;

I don’t remember his voice anymore.

Immortal Gwen Stacy

Falling from the sky,
Far within reach.
I miss my shots,
I miss my webs.

When all hope is lost,
And all tears are shed,
I will jump off this ledge
Not to give up,
But to catch you with my arms this time.

before i eat

Lingering thoughts
As I slurp my noodles.
Knowledge, I crave,
Sometimes, I loathe.
Another slurp of your favourite noodle.

About the Author

The Coiner was born on 17xx in Whaaat, XY. Widely known as the time travelling poet, he has fucked up lives more than you can ever imagine. The reason as to why his writing career has become so successful continues to boggle the minds of world renowned analysts. He died 65 million years ago, along with the dinosaurs. One night, he spilled beer all over the control panel of his time machine and was sent to the beginning of the end of the Cretaceous Period. However, a number of cults claim that he is still alive, as he was sent to The End of Time instead, and experiences all of time simultaneously, now being omnipresent in the form of a Gluggenshlapp.